Halaman Utama

    Sekapur Sireh

    Profil

    Aktiviti

    Galeri

    Tips Keselamatan

    Borang Pendaftaran

    Hubungi Kami

    Pelan Lokasi

 

PENDAFTARAN 'ONLINE' TASKA MUTIARA HARAPAN


PERHATIAN KEPADA IBU BAPA/PENJAGA

Pendaftaran boleh dibuat secara ‘on-line’ atau dengan datang sendiri ke Pejabat Taska Mutiara Harapan untuk mendapatkan borang berdasarkan alamat-alamat yang tertera di halaman web ini.
 

Borang Pendaftaran mesti dipenuhisi dengan lengkap. Sila sertakan satu (1) salinan surat beranak dan tiga (3) keping gambar berukuran paspot. Kegagalan ibu bapa memenuhi keperluan ini akan menyulitkan proses pendaftaran anak mereka.

Bagi pendaftaran secara ‘on-line’ bayaran pendahuluan sebanyak RM50.00 akan dikenakan dan hendaklah dikreditkan ke dalam akaun seperti berikut :

 

Kamisah Salikin

Nombor Akaun MAYBANK : 5624 7810 7777

 

Sila fakskan slip bayaran bank di talian 03-33936612 selepas bayaran tersebut dikreditkan. Bayaran ini tidak akan dikembalikan sekiranya tuan/puan membuat pembatalan.

Dimaklumkan pendaftaran kemasukan hanya dikira sah sekiranya Borang Pendaftaran dan dokumen-dokumen adalah lengkap serta semua bayaran yuran yang ditetapkan telah dijelaskan. Semua bayaran yuran yang telah dibayar tidak akan dikembalikan.

Sebarang perubahan syarat dan peraturan dari masa ke semasa adalah tertakluk kepada Jemaah Pengurusan Taska Mutiara Harapan.

 

 

 

SILA PENUHKAN KOTAK DENGAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN ATAU

MASUKKAN TANDA ' - ' UNTUK YANG TIDAK BERKENAAN

 

MAKLUMAT MURID

 

Nama Murid :

Tarikh Lahir :   Bulan :   Tahun :

No Sijil Kelahiran :

Jantina :

Tempat Lahir :

Bangsa :

Agama :

Rekod Kesihatan :

Jika Ada ( Sila Nyatakan ) :

 

 

 

 

MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA

 

Nama Bapa/Penjaga :

No KP :

Pekerjaan :

No. Telefon (Rumah) :

No. Telefon (Bimbit) :

No Telefon (Pejabat) :

Pertalian dengan murid :

Nama Ibu :

No KP :

Pekerjaan :

No. Telefon (Bimbit) :

No Telefon (Pejabat) :

Alamat Rumah :

 Email:

 

 

NAMA ORANG YANG DIBERI KEBENARAN UNTUK MENGHANTAR DAN MENGAMBIL MURID

 

Nama 1 :

No KP :

No Telefon (Bimbit) :

Pertalian :

 

Nama 2 :

No KP :

No. Telefon (Bimbit) :

Pertalian :

 

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan dan dinyatakan adalah benar belaka. Saya mengaku bahawa Jemaah Pengurusan Taska Mutiara Harapan berhak untuk menamatkan perkhidmatan penjagaan anak saya berkuatkuasa serta merta tanpa membayar sebarang ganti rugi sekiranya maklumat-maklumat yang diberikan adalah tidak benar.

 

 

Anda akan menerima mesej seperti di bawah selepas kami menerima borang pendaftaran dari anda.

 

Email was successfully sent to: pendaftaran@tadika-alya.com.my

 

 

Sekiranya anda menerima mesej ini sebaik saja anda menekan butang SEND, bermakna maklumat anda tidak lengkap. Sila isi tekan butang BACK dan isi semula ruangan yang kosong atau masukkan tanda ' - '  dan tekan butang SEND semula.

 

There was an error with processing the email.
 

Errors where:
Nama Ibu field is empty
No KP field is empty
Pekerjaan field is empty
No. Telefon (Bimbit) field is empty
No Telefon (Pejabat) field is empty
 

Email message wasn't sent

 

 

© 2007 Tadika Alya Az-Zahrah. Hakcipta Terpelihara.
Sebarang artikel dan komunikasi
di dalam laman web  ini tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kesulitan yang timbul berpunca daripada maklumat tersebut. Laman web dibina dan diselenggara oleh eightyeightstudio.com