Halaman Utama

   Sekapur Sireh

   Profil

      Falsafah

      Organisasi

      Profil Guru

      Subjek

   Aktiviti

   Galeri

   Borang

   Hubungi Kami

   Pelan Lokasi

 

PENGENALAN

Sejarah penubuhan Tadika Alya Az-Zahrah bermula pada 1 Ogos, 2003 di Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Tadika Alya Az-Zahrah mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari, 2004. Pengambilan tahun pertama adalah seramai 25 orang murid yang terdiri seawal usia 4 tahun hingga 6 tahun. Alhamdulillah kesemua murid telah berjaya menamatkan pengajian mereka. Pada 1 Januari, 2005, Tadika Alya telah mengorak langkah lagi dengan membuka cawangan di Taman Sandaran Permai (dahulunya dikenali sebagai Taman Bukit Sandaran), Shah Alam, walaupun hanya menerima lima orang murid sahaja ketika itu. Pada tahun 2006, jumlah murid cawangan ini telah bertambah seramai tiga puluh orang murid. Peningkatan drastik ini adalah kerana sokongan dan kepercayaan ibu bapa terhadap prestasi murid-murid yang mengikuti sesi persekolahan di Tadika Alya Az-Zahrah sebelum itu.

Pada 1 Januari, 2007, cawangan ketiga Tadika Alya Az-Zahrah di Seksyen U3, Taman Subang Perdana, Shah Alam, telah dibuka. Pada peringkat awal pembukaan cawangan ini, kami telahpun menerima kemasukan seramai lima orang murid. Sehingga akhir November, 2007 jumlah murid Tadika Alya Az-Zahrah telahpun mencecah seramai 56 orang. Insya-ALLAH, pelbagai usaha akan terus dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti dan prestasi perkhidmatan pendidikan pra sekolah di Tadika Alya Az-Zahrah pada tahun-tahun akan datang.

 

VISI

Menjadi peneraju utama institusi pendidikan dalam menyediakan program pendidikan prasekolah menyeluruh dan bersepadu untuk murid yang berumur empat tahun hingga enam tahun dalam membina modal insan yang seimbang pencapaiannya dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial dan sahsiah berpaksikan kepada ajaran agama menjelang tahun 2020.
 

MISI

Berusaha menyediakan program pengajaran dan pembelajaran yang mampu membangun serta membina modal insan yang beriman, berilmu, beramal, berakhlak mulia, fizikal yang sihat, emosi yang stabil, berketrampilan, berdisiplin, bertanggungjawab dan bermotivasi melalui komitmen dan iltizam semua guru, kakitangan dan mendapat sokongan padu daripada ibu bapa dan masyarakat.

MATLAMAT

Memastikan murid-murid mendapat pendidikan terbaik melalui iklim persekitaran dan budaya sekolah yang harmonis, muhibah dan saksama untuk membina modal insan yang seimbang dari segi agama dan akademik selaras yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara.


 

OBJEKTIF

1. Memberi peluang yang saksama kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang,

    agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya.

2. Memastikan semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan mengikut

    takwim perancangan tahunan.

3. Menyediakan guru yang mencukupi, bertanggungjawab, berdisiplin, berdedikasi,

    komited, terlatih dan produktif bagi meningkatkan profesionalisme dan martabat

    keguruan.

4. Merancang guru-guru mesti menghadiri kursus atau latihan kemahiran atau seminar

    setiap tahun dalam usaha memastikan guru-guru agar terlatih dan mahir.

5. Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap, mencukupi dan

    selamat berteraskan piawaian-piawaian tertentu.

6. Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, dinamik

    dan berteraskan kepada penambahbaikan dan pembaharuan yang berterusan.

7. Memastikan pengurusan dan pentadbiran hal ehwal sekolah dijalankan dengan cekap,

    berkesan dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan

    pelanggan iaitu murid, guru, masyarakat dan negara.
 

LOGO

Warna Unggu: Melambangkan Kecintaan Kepada Ilmu
Warna Kuning: Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Warna Hijau: Islam Sebagai Asas Pendidikan dan Pembentukan Akhlak
Mortar Dan Segulung Ijazah: Penjanaan Kecemerlangan Dan Kejayaan Ilmu
Motto: Ilmu, Usaha Dan Taqwa
 

 

MOTTO
ILMU, USAHA DAN TAQWA

WARNA RASMI
UNGGU DAN KUNING
 

LAGU
ILMU, USAHA DAN JUGA TAQWA
COGANKATA KITA
TADIKA ALYA AZ-ZAHRAH
TERSERGAM INDAH
KU TUNTUT ILMU BERSAMA GURU
MENGENAL RAKAN-RAKAN BARU
SENTIASA BERUSAHA
MENJADI MAJU, BERIMAN DAN BERTAQWA
ITULAH IMPIAN KITA


HARI DAN WAKTU PERSEKOLAHAN
HARI MASA
Isnin hingga Khamis 8.00 pagi 11.30 pagi
Jumaat 8.00 pagi 11.00 pagi


TAKWIM SESI PERSEKOLAHAN 2010
 

Kumpulan A
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
I
Hari Persekolahan 03.01.2010 31.01.2010 21
Hari Persekolahan 01.02.2010 28.02.2010 20
Hari Persekolahan 01.03.2010 11.03.2010 9
Cuti Pertengahan Penggal 12.03.2010 20.03.2010 9
Hari Persekolahan 21.03.2010 31.03.2010 9
Hari Persekolahan 01.04.2010 29.04.2010 21
Hari Persekolahan 02.05.2010 31.05.2010 22
Hari Persekolahan 01.06.2010 03.06.2010 3
Cuti Pertengahan Tahun 04.06.2010 19.06.2010 16
II
Hari Persekolahan 20.06.2010 30.06.2010 9
Hari Persekolahan 01.07.2010 29.07.2010 21
Hari Persekolahan 01.08.2010 31.08.2010 23
Hari Persekolahan 01.09.2010 02.09.2010 2
Cuti Pertengahan Tahun 03.09.2010 11.09.2010 9
Hari Persekolahan 12.09.2010 30.09.2010 15
Hari Persekolahan 03.10.2010 31.10.2010 21
Hari Persekolahan 01.11.2010 18.11.2010 14
Cuti Akhir Tahun 19.11.2010 01.01.2011 44
Jumlah 288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 210
Jumlah Hari Cuti Penggal 78

 

Kumpulan B
Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Mula Akhir Hari
I
Hari Persekolahan 04.01.2010 29.01.2010 20
Hari Persekolahan 01.02.2010 26.02.2010 20
Hari Persekolahan 01.03.2010 12.03.2010 10
Cuti Pertengahan Penggal 13.03.2010 21.03.2010 9
Hari Persekolahan 22.03.2010 31.03.2010 8
Hari Persekolahan 01.04.2010 30.04.2010 22
Hari Persekolahan 03.05.2010 31.05.2010 21
Hari Persekolahan 01.06.2010 04.06.2010 4
Cuti Pertengahan Tahun 05.06.2010 20.06.2010 16
II
Hari Persekolahan 21.06.2010 30.06.2010 8
Hari Persekolahan 01.07.2010 30.07.2010 22
Hari Persekolahan 02.08.2010 31.08.2010 22
Hari Persekolahan 01.09.2010 03.09.2010 3
Cuti Pertengahan Tahun 04.09.2010 12.09.2010 9
Hari Persekolahan 13.09.2010 30.09.2010 14
Hari Persekolahan 01.10.2010 29.10.2010 21
Hari Persekolahan 01.11.2010 19.11.2010 15
Cuti Akhir Tahun 20.11.2010 02.01.2011 44
Jumlah 288
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 210
Jumlah Hari Cuti Penggal 78

 

Kumpulan A Kumpulan B
 • Kedah
 • Kelantan
 • Terengganu
 • Perlis
 • Pulau Pinang
 • Perak
 • Selangor
 • Negeri Sembilan
 • Melaka
 • Johor
 • Pahang
 • Sabah
 • Sarawak
 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Wilayah Persekutuan Labuan
 • Wilayah Persekutuan Putrajaya

 

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN
sila klik DISINI

BAYARAN YURAN
Sila rujuk Bahagian Kewangan TADIKA.

SYARAT DAN PERATURAN TADIKA
Satu salinan Syarat dan Peraturan TADIKA akan diberikan kepada Ibubapa yang mendaftarkan anak mereka di Tadika.


 

2007 Tadika Alya Az-Zahrah. Hakcipta Terpelihara.
Sebarang artikel dan komunikasi
di dalam laman web  ini tidak boleh diterbitkan semula tanpa kebenaran. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kesulitan yang timbul berpunca daripada maklumat tersebut. Laman web dibina dan diselenggara oleh eightyeightstudio.com